Διοικητικό Συμβούλιο

Α/Α

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

 

1

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πλατέλλας Νεκτάριος

6948881441

Μητρ. Αγαθάγγελου 40

2

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χατζηάμαλλος Εμμαν.

6977690490

Μητρ. Αγαθάγγελου 40

3

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τζέλλος Γεώργιος

6941664389

Μητρ. Αγαθάγγελου 40

4

ΤΑΜΙΑΣ

Καραναστάσης Σταύρος

6972826154

Μητρ. Αγαθάγγελου 40

5

ΜΕΛΟΣ

Γαμβρέλλης Χρήστος

2242022030

Μητρ. Αγαθάγγελου 40

6

ΜΕΛΟΣ

Φεσσάρας Ιωάννης

 

Μητρ. Αγαθάγγελου 40

7

ΜΕΛΟΣ

Καρδούλιας Σπύρος

6944468262

Μητρ. Αγαθάγγελου 40

8

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ

Αλάβανος Εμμανουήλ

6955192135

Μητρ. Αγαθάγγελου 40

9

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ

Θανόπουλος Χαράλαμπος

6945704693

Μητρ. Αγαθάγγελου 40